JS Boomverzorging & Tuinonderhoud

Boom veiligheidscontrole

Boomveiligheidscontrole (VTA) door gecertificeerd boomveiligheidscontroleur

JS Boomverzorging & Tuinonderhoud Hellevoetsluis voert ook boomveiligheidscontrole (VTA) uit als gecertificeerd boomveiligheidscontroleur. Bent u boomeigenaar? Dan heeft u zorgplicht. Dat houdt in dat u zelf verantwoordelijk bent voor de schade die uw boom aanricht, zoals een omgewaaide boom op een geparkeerde auto. Schade door uw boom wilt u natuurlijk te allen tijde voorkomen, vooral als het om levensgevaarlijke situaties gaat. Daarom moet u uw boom periodiek laten controleren. Constateren wij tijdens een boomveiligheidscontrole gebreken, dan kunnen we hierop direct actie ondernemen. Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren, dan kunt u altijd schriftelijk aantonen dat u aan uw zorgplicht heeft voldaan.

Werkwijze boomveiligheidscontrole (VTA)

Wij voeren de boomveiligheidscontrole uit volgens de VTA-methode (Visual Tree Assessment). Met behulp van deze methodiek beoordelen we een boom visueel op biologische en mechanische symptomen die zichtbare en verborgen gebreken aantonen. Hierbij kijken we naar dingen als bladkleur en bladgrootte. Heeft de boom paddenstoelen? Dan wijst dat meestal op een schimmelinfectie wat een gevaar kan opleveren. Zijn er geen noemenswaardige gebreken, dan keuren we de boom goed en krijgt u dat schriftelijk van ons bevestigd. Zo kan u altijd aantonen dat u heeft voldaan aan uw zorgplicht als boomeigenaar.

Vragen over de veiligheid van uw boom?

info@jsboom-tuinverzorging.nl